Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestfold og Telemark Velg et annet fylke
Kommune: Tønsberg (3803) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Tønsberg (3803) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
097946 Bjørndalen Lokal betydning Grus
097972 Korpefjellet Lokal betydning Grus
148416 Bakerød Liten betydning Grus
097948 Fonshøgås Liten betydning Grus
148420 Håkonsvingen Liten betydning Grus
148424 Rove Liten betydning Grus
097942 Rygg vestre Liten betydning Grus
097832 Slagentangen Liten betydning Grus
097834 Freste Regional betydning Pukk
150679 Taranrød Regional betydning Pukk
097950 Himberg pukkverk Lokal betydning Pukk
224301 Re pukkverk Lokal betydning Pukk
148886 Barkost Liten betydning Pukk
222890 Kjærsåsen Ikke vurdert Pukk
222899 Taranrød vest Ikke vurdert Pukk
222884 Taranrød øst Ikke vurdert Pukk
222897 Tollerød Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

17

Antall forekomster totalt :

17

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse