Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestfold og Telemark Velg et annet fylke
Kommune: Skien (3807) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Skien (3807) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
060258 Geiteryggen Regional betydning Grus
060260 Nenset Regional betydning Grus
060268 Dalstjønn Lokal betydning Grus
060272 Rønningen Lokal betydning Grus
060262 Eikornrød Liten betydning Grus
060264 Flittig Liten betydning Grus
060294 Holmen Liten betydning Grus
060290 Høydalen Liten betydning Grus
060280 Kallestad Liten betydning Grus
060300 Klyve Vestre Liten betydning Grus
060298 Linddalen Liten betydning Grus
060292 Moen Liten betydning Grus
060276 Myrsetret Liten betydning Grus
142223 Nedre Haugtjønn Liten betydning Grus
060284 Nedre Sandsvatn Liten betydning Grus
060296 Rokkedalen Liten betydning Grus
060286 Rørtjønnåsane Liten betydning Grus
060278 Saga Liten betydning Grus
060282 Solstad Liten betydning Grus
060266 Stulen Liten betydning Grus
060270 Østre Lunde Liten betydning Grus
060288 Øvre Haugtjønn Liten betydning Grus
169703 Flakvarp 1-Skutvikåsen Regional betydning Pukk
173401 Lauvåskollen Regional betydning Pukk
169721 Stulen-Høgåsen-Dyrkollåsen Regional betydning Pukk
169733 Sætre/Høgåsen Regional betydning Pukk
142106 Voldsfjorden Regional betydning Pukk
169741 Bjørndalen pukkverk Lokal betydning Pukk
168357 Børsesjø/Lundsåsen Lokal betydning Pukk
169725 Flittig Lokal betydning Pukk
169729 Høgliåsen Lokal betydning Pukk
169723 Åfallåsen Lokal betydning Pukk
060304 Hyni pukkverk Liten betydning Pukk
169727 Berrebergåsane Ikke vurdert Pukk
169719 Fagerlia Ikke vurdert Pukk
169705 Flakvarp 2 Ikke vurdert Pukk
169737 Fløtterød Ikke vurdert Pukk
169715 Geitebutjønn Ikke vurdert Pukk
169711 Geitebuvarden Ikke vurdert Pukk
169709 Holtankollen Ikke vurdert Pukk
169707 Høgebrun Ikke vurdert Pukk
169735 Nyland Ikke vurdert Pukk
169713 Prebkollen Ikke vurdert Pukk
169739 Repeknuten Ikke vurdert Pukk
169717 Svarvarkollen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

45

Antall forekomster totalt :

45


Denne utskriften ble generert 22.03.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse