Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestfold og Telemark Velg et annet fylke
Kommune: Siljan (3812) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Siljan (3812) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
060374 Hogstad Lokal betydning Grus
199796 Almedalen Liten betydning Grus
144126 Austad Liten betydning Grus
144131 Bjoretjørn Liten betydning Grus
144121 Gorningen Liten betydning Grus
148535 Grandalen Liten betydning Grus
144116 Gurholtskarva Liten betydning Grus
144106 Rognhaugene Liten betydning Grus
060376 Rød Liten betydning Grus
142170 Sandbrekkene Liten betydning Grus
144136 Sporevatn Liten betydning Grus
060380 Streket Liten betydning Grus
060382 Søndre Streket Liten betydning Grus
060378 Thorshaug Liten betydning Grus
144111 Tveiten Liten betydning Grus
060372 Vanebu Liten betydning Grus
220655 Setertjønn Lokal betydning Pukk
199792 Husmannsriset Ikke vurdert Pukk
199794 Streket Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

19

Antall forekomster totalt :

19


Denne utskriften ble generert 25.03.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse