Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestfold og Telemark Velg et annet fylke
Kommune: Bamble (3813) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Bamble (3813) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
060396 Bamle Liten betydning Grus
060388 Gonge Liten betydning Grus
060384 Hestehagen Liten betydning Grus
060386 Mosmoen Liten betydning Grus
060394 Skogen Liten betydning Grus
142123 Skjerkøya Lokal betydning Pukk
142127 Bjordam-Askeklova Ikke vurdert Pukk
142130 Fossingfjorden Ikke vurdert Pukk
169698 Skogen Ikke vurdert Pukk
060400 Tveitan pukkverk Ikke vurdert Pukk
060390 Meikjær Liten betydning Steintipp
060392 Ødegården Verk Liten betydning Steintipp

Antall forekomster :

12

Antall forekomster totalt :

12


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse