Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestfold og Telemark Velg et annet fylke
Kommune: Tokke (3824) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Tokke (3824) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
061350 Gåstjønnslettene Lokal betydning Grus
061344 Huvestad Lokal betydning Grus
188800 Lundtveit Lokal betydning Grus
061358 Storeå øst Lokal betydning Grus
061380 Vistad Lokal betydning Grus
061360 Åheim nord Lokal betydning Grus
061342 Bekkjerhus Liten betydning Grus
061366 Berhommen Liten betydning Grus
061408 Brurestøyl Liten betydning Grus
061378 Dalen Liten betydning Grus
061402 Dalåi Liten betydning Grus
148867 Flatland Liten betydning Grus
061338 Gåstjønn Liten betydning Grus
061376 Haugsevje Liten betydning Grus
061354 Høydalsmo Liten betydning Grus
061412 Kjønnesviki Liten betydning Grus
149135 Kjønnesvikvatnet Liten betydning Grus
061346 Krossli Liten betydning Grus
149168 Kvål skule Liten betydning Grus
061382 Mo Liten betydning Grus
061394 Molandsvoll Liten betydning Grus
061406 Mostøyl Liten betydning Grus
149151 Mule nedre Liten betydning Grus
149153 Mule Øvre Liten betydning Grus
061368 Mykli Liten betydning Grus
061386 Nevestveit Liten betydning Grus
149142 Nivelkjeng Liten betydning Grus
149164 Nordgarden Liten betydning Grus
061352 Nystøyl Liten betydning Grus
061384 Osen sør Liten betydning Grus
061340 Sandland Liten betydning Grus
061348 Skredtveit Liten betydning Grus
061410 Skrøyva Liten betydning Grus
149215 Storebuekra Liten betydning Grus
061392 Støylsdalen Liten betydning Grus
149137 Sæbyggje bru Liten betydning Grus
061370 Trastemoen Liten betydning Grus
061388 Tveiten Liten betydning Grus
149219 Vebransdalen Liten betydning Grus
061364 Vøylen Liten betydning Grus
061362 Vøylen vest Liten betydning Grus
061356 Åheim sør Liten betydning Grus
149147 Åmli Liten betydning Grus
061372 Åslandsmoen Liten betydning Grus
149162 Gamasfit Ikke vurdert Grus
061398 Kuskar Ikke vurdert Grus
188721 Kvålsgrenda pv Lokal betydning Pukk
188728 Rogdeli pv Lokal betydning Pukk
204311 Brurekroi Ikke vurdert Pukk
204309 Grønlitjern Ikke vurdert Pukk
204305 Kjempekjosine Ikke vurdert Pukk
222749 Krossli pv Ikke vurdert Pukk
204307 Nystøyl Ikke vurdert Pukk
204296 Skafså Ikke vurdert Pukk
204313 Skinan Ikke vurdert Pukk
061418 Eidsborg Lokal betydning Steintipp
061420 Lastein Liten betydning Steintipp
061414 Rogdeli Liten betydning Steintipp
061424 Rukkebru Liten betydning Steintipp
061432 Styggedal Liten betydning Steintipp
061428 Suggelidalen Liten betydning Steintipp
061430 Åmdals-skrea Liten betydning Steintipp
061426 Åmdalsverk Liten betydning Steintipp
061400 Botnedalsåi Ikke vurdert Steintipp
061396 Hylebuhylen Ikke vurdert Steintipp
061416 Ravnejuv Ikke vurdert Steintipp
061422 Åse Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

67

Antall forekomster totalt :

67


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse