Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Risør (4201) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Risør (4201) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
098801 Homme Liten betydning Grus
098795 Moland Liten betydning Grus
098793 Rødåsen Liten betydning Grus
098791 Røed østre Liten betydning Grus
098797 Søndeled Liten betydning Grus
098799 Østebø Liten betydning Grus
098803 Ravneberget Regional betydning Pukk

Antall forekomster :

7

Antall forekomster totalt :

7

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse