Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Flekkefjord (4207) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Flekkefjord (4207) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
101998 Rannestad Lokal betydning Grus
102004 Ersdal Liten betydning Grus
102014 Gyland Liten betydning Grus
102006 Heggland Liten betydning Grus
102010 Lavstøl Liten betydning Grus
101994 Lende Liten betydning Grus
101988 Logja Liten betydning Grus
102000 Mjåsund Liten betydning Grus
102012 Nuland Liten betydning Grus
101996 Pederåsen Liten betydning Grus
101992 Sira, vestre Liten betydning Grus
102002 Sira, øst Liten betydning Grus
101990 Sirnesmoen Liten betydning Grus
101986 Glendranga Ikke vurdert Grus
200410 Loga Lokal betydning Pukk
167502 Grunneviksheia Liten betydning Pukk
159524 Hidra Liten betydning Pukk
102016 Laugstøl Liten betydning Pukk
159510 Ståby Liten betydning Pukk
159502 Knaben Pukk
219372 Trøngsla Pukk

Antall forekomster :

21

Antall forekomster totalt :

21

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse