Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Gjerstad (4211) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Gjerstad (4211) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
098903 Eskelandsmoen Lokal betydning Grus
098911 Vålemoen Lokal betydning Grus
098919 Brannstadmoen Liten betydning Grus
098887 Brokeland Liten betydning Grus
098897 Egdedalen indre Liten betydning Grus
098895 Egdedalen midtre Liten betydning Grus
098893 Egdedalen ytre Liten betydning Grus
098913 Fardalsmoen Liten betydning Grus
098885 Hageroa Liten betydning Grus
098889 Holte Liten betydning Grus
098901 Klokkargarden Liten betydning Grus
098905 Rogbråten Liten betydning Grus
098917 Urvassmoen Liten betydning Grus
098915 Vallemoen Liten betydning Grus
098899 Brattli Ikke vurdert Grus
098921 Fjosebumoen Ikke vurdert Grus
098891 Mo Ikke vurdert Grus
098923 Navatn Ikke vurdert Grus
098907 Stormoen Ikke vurdert Grus
098909 Trollheia Ikke vurdert Grus
098925 Fardalsmoen Lokal betydning Pukk

Antall forekomster :

21

Antall forekomster totalt :

21


Denne utskriften ble generert 17.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse