Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Vegårshei (4212) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Vegårshei (4212) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
098927 Mo Liten betydning Grus
098931 Skeimo Liten betydning Grus
098935 Spårdalen Liten betydning Grus
098937 Tunghommen Liten betydning Grus
098933 Vegarheim Liten betydning Grus
098929 Øygardslia Liten betydning Grus
098943 Myra Lokal betydning Pukk
098945 Ubergsmoen Lokal betydning Pukk
098947 Mjåvatn/Vegår Liten betydning Pukk
098941 Arnheim Ikke vurdert Pukk
098939 Åsane Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

11

Antall forekomster totalt :

11

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse