Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Froland (4214) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Froland (4214) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
099019 Geiteryggen Lokal betydning Grus
099033 Trytetjernmoen Lokal betydning Grus
099027 Åmdalsmoen Lokal betydning Grus
099025 Bergemoen Liten betydning Grus
099045 Frolands Verk Liten betydning Grus
099043 Gulaugshøl Liten betydning Grus
099037 Heldalsmo Liten betydning Grus
098997 Hurvenes Liten betydning Grus
099009 Jomås Liten betydning Grus
098999 Mjølhusmoen Liten betydning Grus
099039 Moripen sandtak Liten betydning Grus
099013 Ormtjernmoen nordre Liten betydning Grus
099015 Ormtjernmoen søndre Liten betydning Grus
099047 Oveland nordre Liten betydning Grus
099049 Overland søndre Liten betydning Grus
099053 Reiersøl planteskole Liten betydning Grus
099005 Rydland Liten betydning Grus
099001 Songe Liten betydning Grus
099003 Stien-rynnemyr Liten betydning Grus
099031 Svarvarmonen Liten betydning Grus
099021 Sølvkanneåsen Liten betydning Grus
099023 Torbulia Liten betydning Grus
099007 Trolldalen Liten betydning Grus
099029 Uvatn-øst Liten betydning Grus
099017 Donafjell Ikke vurdert Grus
099011 Drivåsen Ikke vurdert Grus
099061 Furumodalen Ikke vurdert Grus
098993 Hersel Ikke vurdert Grus
099035 Lillevatn Ikke vurdert Grus
099065 Mo Ikke vurdert Grus
099041 Nelaugstea Ikke vurdert Grus
099059 Rossenes Ikke vurdert Grus
099055 Skjegeva Ikke vurdert Grus
098995 Skjevestadslåtta Ikke vurdert Grus
099057 Steane Ikke vurdert Grus
099051 Sundet Ikke vurdert Grus
099063 Øyna Ikke vurdert Grus
099073 Vestre Dale Lokal betydning Pukk
218813 Øynaheia Lokal betydning Pukk
219408 Blakstad Ikke vurdert Pukk
099069 Blengsvatnet Ikke vurdert Pukk
099071 Mjåvatn Ikke vurdert Pukk
099067 Ås Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

43

Antall forekomster totalt :

43


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse