Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Lillesand (4215) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Lillesand (4215) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
099105 Glamsland Lokal betydning Grus
099109 Bjørkestøl Liten betydning Grus
099113 Eikland ytre Liten betydning Grus
099107 Kirkemoen Liten betydning Grus
099111 Moelvdalen Liten betydning Grus
099115 Skåretjønnene Liten betydning Grus
222531 Langemyr Regional betydning Pukk
099123 Glamsland Lokal betydning Pukk
099121 Eidfjord Ikke vurdert Pukk
099117 Holte Ikke vurdert Pukk
099119 Kvåse Ikke vurdert Pukk
222155 Nedre Hesthagen Ikke vurdert Pukk
225880 Sørlandsparken Ikke vurdert Pukk
219804 Ørsland Ikke vurdert Pukk
221457 Åmland Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

15

Antall forekomster totalt :

15


Denne utskriften ble generert 03.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse