Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Birkenes (4216) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Birkenes (4216) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
099139 Bjorhus Nasjonal betydning Grus
099129 Høgilt Nasjonal betydning Grus
099137 Rugslandmoen Nasjonal betydning Grus
193285 Lonskleiva Lokal betydning Grus
099185 Rislå Lokal betydning Grus
099143 Storemoen Lokal betydning Grus
099155 Tveidemoen Lokal betydning Grus
099181 Bellandsheia Liten betydning Grus
099151 Birkeland Liten betydning Grus
099127 Borhaugen Liten betydning Grus
099153 Flakkvannsletta Liten betydning Grus
099175 Flateland Liten betydning Grus
099125 Grødum Liten betydning Grus
099159 Hagestad Liten betydning Grus
099177 Kjørkemoen Liten betydning Grus
099165 Ramselia Liten betydning Grus
099163 Sundtjørn Liten betydning Grus
099183 Ytre Askedalen Liten betydning Grus
099169 Beislandsvatnet Ikke vurdert Grus
099173 Bjerkekjerrane Ikke vurdert Grus
099131 Engemoen Ikke vurdert Grus
099147 Flakk Ikke vurdert Grus
099167 Flakkslona Ikke vurdert Grus
099135 Gaukbakken Ikke vurdert Grus
099141 Kvennhusmoen Ikke vurdert Grus
099149 Lunden Ikke vurdert Grus
099145 Moen Ikke vurdert Grus
099133 Nybergmoen Ikke vurdert Grus
099171 Ryggen Ikke vurdert Grus
099161 Slettane Ikke vurdert Grus
099157 Slokedal Ikke vurdert Grus
193289 Bjohus steinbrudd Liten betydning Pukk
193291 Rugsland steinbrudd Liten betydning Pukk
099193 Engebu Ikke vurdert Pukk
099191 Herefoss granitt Ikke vurdert Pukk
099189 Senumstad Ikke vurdert Pukk
099197 Vågsdalen Ikke vurdert Pukk
099187 Årdalen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

38

Antall forekomster totalt :

38


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse