Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Iveland (4218) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Iveland (4218) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
099331 Kamperhaug Liten betydning Grus
099333 Sandhaugen Liten betydning Grus
099335 Vatnstraum Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

3

Antall forekomster totalt :

3

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 03.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse