Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Valle (4221) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Valle (4221) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
099469 Dalsmo Lokal betydning Grus
099501 Langeste Lokal betydning Grus
099515 Reimarmo Lokal betydning Grus
099495 Tjurrmo Lokal betydning Grus
099497 Besteland Liten betydning Grus
099485 Brokke kraftverk Liten betydning Grus
099475 Liten betydning Grus
099513 Flatlandsmoen Liten betydning Grus
099489 Haugen Liten betydning Grus
099493 Helle Liten betydning Grus
099511 Hommsli Liten betydning Grus
099471 Høssestøyl Liten betydning Grus
099481 Kvestad Liten betydning Grus
099479 Kvestadli Liten betydning Grus
099465 Løylandsmoen Liten betydning Grus
099487 Nomeland Liten betydning Grus
099491 Rysstad Liten betydning Grus
099505 Røysland Liten betydning Grus
099483 Sandnes Liten betydning Grus
099499 Straume Liten betydning Grus
099507 Langfet Ikke vurdert Grus
099503 Røydøl Ikke vurdert Grus
099463 Røyselandsmoen Ikke vurdert Grus
099473 Storøyne Ikke vurdert Grus
099517 Tjurremo Ikke vurdert Grus
191900 Nevredal Lokal betydning Pukk
191892 Voribekktippen Lokal betydning Steintipp
099477 Åmli Lokal betydning Steintipp
099519 Neverdal Liten betydning Steintipp
099467 Løyland Ikke vurdert Steintipp
099509 Uppstad Ikke vurdert Steintipp
099521 Vemundhommen Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

32

Antall forekomster totalt :

32


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse