Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Agder Velg et annet fylke
Kommune: Hægebostad (4226) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hægebostad (4226) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
102228 Kollemo Lokal betydning Grus
102236 Verdal austre Lokal betydning Grus
102220 Byggesåk Liten betydning Grus
102224 Gyberg Liten betydning Grus
102222 Skeie Liten betydning Grus
102234 Telhaug Liten betydning Grus
102230 Tingvatn Liten betydning Grus
102232 Verdal vestre Liten betydning Grus
102226 Fåland Ikke vurdert Grus
219364 Bryggeså Pukk

Antall forekomster :

10

Antall forekomster totalt :

10

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse