Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Bergen (4601) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Bergen (4601) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
106325 Fana pukkverk Nasjonal betydning Pukk
106327 Ytre Arna pukkverk Nasjonal betydning Pukk
106333 Haukås steinbrudd Lokal betydning Pukk
106331 Drotningsvik Liten betydning Pukk
106329 Melkeplassen Liten betydning Pukk
218267 Skage Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6


Denne utskriften ble generert 23.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse