Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Bergen (4601) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Bergen (4601) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
106325 Fana pukkverk Nasjonal betydning Pukk
106327 Ytre Arna pukkverk Nasjonal betydning Pukk
106333 Haukås steinbrudd Lokal betydning Pukk
106331 Drotningsvik Liten betydning Pukk
106329 Melkeplassen Liten betydning Pukk
218267 Skage Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

6

Antall forekomster totalt :

6

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse