Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Etne (4611) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Etne (4611) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
106341 Rygg Regional betydning Grus
106335 Sørheimsmoen Regional betydning Grus
106353 Aksland Liten betydning Grus
106345 Austarheim Liten betydning Grus
106349 Flåte Liten betydning Grus
106337 Høyland Liten betydning Grus
106339 Kaldheim Liten betydning Grus
106347 Mosnes Liten betydning Grus
106351 Tjelda Liten betydning Grus
106343 Tveito Liten betydning Grus
220525 Fikse Industriområdet Lokal betydning Pukk
222481 Lauareid Næringsområde Lokal betydning Pukk
106357 Timpeltut Lokal betydning Pukk
166407 Øvrenes Lokal betydning Pukk
166404 Fitja Liten betydning Pukk
106355 Skålnes Pukk
221469 Øvernes skifer Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

17

Antall forekomster totalt :

17


Denne utskriften ble generert 01.10.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse