Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Stord (4614) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Stord (4614) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
106391 Bortveit Lokal betydning Grus
106387 Øvre Økland Lokal betydning Grus
106389 Vatna Liten betydning Grus
106393 Dyviksåta Lokal betydning Pukk

Antall forekomster :

4

Antall forekomster totalt :

4

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse