Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Tysnes (4616) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Tysnes (4616) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
106407 Humlevik Lokal betydning Grus
106411 Onarheim Lokal betydning Grus
106413 Oppdal Lokal betydning Grus
106409 Økland Liten betydning Grus
106415 Steinåsen Regional betydning Pukk
191497 Teigland Lokal betydning Pukk
106417 Horga steinbrudd Liten betydning Pukk
106419 Okland Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse