Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Øygarden (4626) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Øygarden (4626) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
160478 Lundaneset Nasjonal betydning Pukk
106753 Eide Lokal betydning Pukk
220296 Oksneset Lokal betydning Pukk
106865 Blomvåg Liten betydning Pukk
106755 Dysjneset steinbrudd Liten betydning Pukk
106759 Knarrvika Liten betydning Pukk
106751 Skaganeset pukkverk Liten betydning Pukk
106757 Straume steinbrudd Liten betydning Pukk
106867 Sture Liten betydning Pukk
106761 Vindnes Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

10

Antall forekomster totalt :

10

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse