Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Solund (4636) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Solund (4636) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
050041 Daløy - Weststein A/S Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

1

Antall forekomster totalt :

1

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 27.11.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse