Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Hyllestad (4637) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hyllestad (4637) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
114081 Horne Liten betydning Grus
050045 Hovland Liten betydning Grus
050043 Indrefjord Liten betydning Grus
050049 Kvia Liten betydning Grus
114697 Mjåsundet Liten betydning Grus
050051 Nordlid Liten betydning Grus
050047 Øen Liten betydning Grus
114077 Ønadalen Liten betydning Grus
149121 Hyllestad Pukk Regional betydning Pukk
050057 Båtvika Lokal betydning Pukk
050053 Hyllestad Lokal betydning Pukk
204214 Vestre Kletten Lokal betydning Pukk
050055 Drøsdal Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

13

Antall forekomster totalt :

13

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 07.12.2022
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse