Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Stad (4649) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Stad (4649) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
051141 Leivdalsmona Regional betydning Grus
051143 Bjørlobrekka Lokal betydning Grus
051159 Gjeljane Lokal betydning Grus
051121 Nordpollen Lokal betydning Grus
051139 Norsmona Lokal betydning Grus
051111 Sandvik Lokal betydning Grus
051161 Skårhaugnakken Lokal betydning Grus
051125 Slagarurhaugen Lokal betydning Grus
051109 Apalset Liten betydning Grus
051107 Beitveitneset Liten betydning Grus
051115 Berstad Liten betydning Grus
051097 Blautmyrhamaren Liten betydning Grus
051105 Borgundvåg Liten betydning Grus
051099 Ervika Liten betydning Grus
051123 Flatraksvik Liten betydning Grus
051145 Haus Liten betydning Grus
051101 Hoddevik Liten betydning Grus
051117 Kjødepollen Liten betydning Grus
051127 Kleiva Liten betydning Grus
051155 Lunden Liten betydning Grus
051157 Løken Liten betydning Grus
051135 Nes Liten betydning Grus
051153 Roti Liten betydning Grus
051113 Seljesanden Liten betydning Grus
051129 Skagen Liten betydning Grus
051137 Skaugset Liten betydning Grus
051119 Skorge Liten betydning Grus
051151 Stokkenes Liten betydning Grus
051149 Stårheim Liten betydning Grus
051147 Torvik/Hafsås Liten betydning Grus
051087 Totland Liten betydning Grus
051103 Tunga Liten betydning Grus
206968 Anda Ikke vurdert Grus
200582 Borgundvåg Lokal betydning Pukk
222165 Leivdalsmona-pukk Lokal betydning Pukk
200612 Lund Lokal betydning Pukk
200606 Løkjaneset Lokal betydning Pukk
051131 Naveneset steinbrudd Lokal betydning Pukk
200568 Navevatnet Lokal betydning Pukk
200596 Norbøen Lokal betydning Pukk
200592 Skårhaugnakken Lokal betydning Pukk
200573 Eide Liten betydning Pukk
204264 Rundereim Liten betydning Pukk
200588 Sandvikneset Liten betydning Pukk
051163 Heggjadal Ikke vurdert Pukk
200577 Kjøde Ikke vurdert Pukk
051091 Kroken Ikke vurdert Pukk
051133 Storenes Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

48

Antall forekomster totalt :

48


Denne utskriften ble generert 20.06.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse