Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Vestland Velg et annet fylke
Kommune: Gloppen (4650) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Gloppen (4650) kommune

kriterier
Objekt Navn Råstoffbetydning Ressurstype
051237 Vassendemona Regional betydning Grus
051223 Lokal betydning Grus
051257 Hestenes Lokal betydning Grus
051267 Meronene Lokal betydning Grus
051239 Ryssdal Lokal betydning Grus
051263 Åbakken Lokal betydning Grus
051221 Breihaugen Liten betydning Grus
051277 Breistølen Liten betydning Grus
051285 Demmar Liten betydning Grus
051275 Flotane Liten betydning Grus
051219 Fløtre Liten betydning Grus
051229 Hetle Liten betydning Grus
051245 Holvik Liten betydning Grus
051269 Hope Liten betydning Grus
051235 Kandal Liten betydning Grus
051231 Kandal Midtre Liten betydning Grus
051281 Kårstølen Liten betydning Grus
051251 Moane Liten betydning Grus
051243 Mona Liten betydning Grus
051233 Myklandsdalen Liten betydning Grus
051273 Ommedal Liten betydning Grus
051255 Ravnestad Liten betydning Grus
051227 Re Liten betydning Grus
051253 Rygg Liten betydning Grus
051225 Råd Liten betydning Grus
051271 Storekleiva Liten betydning Grus
051261 Straume Liten betydning Grus
051241 Søreide Liten betydning Grus
051259 Vassbrekka Liten betydning Grus
051247 Vereide Liten betydning Grus
206966 Vereide 2 Liten betydning Grus
051279 Våtedalen Liten betydning Grus
051265 Øyremo Liten betydning Grus
051249 Skjerdal Ikke vurdert Grus
206964 Sørstranda Ikke vurdert Grus
204499 Ryssdal Lokal betydning Pukk
051287 Anda Ikke vurdert Pukk
051289 Jarbrugden Ikke vurdert Pukk
217923 Kviten Ikke vurdert Pukk
051291 Nykjen Ikke vurdert Pukk
219794 Reed Ikke vurdert Pukk
219789 Sagfloten Ikke vurdert Pukk
205205 Vereide Ikke vurdert Pukk
051283 Eikenes Lokal betydning Steintipp

Antall forekomster :

44

Antall forekomster totalt :

44


Denne utskriften ble generert 24.09.2023
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse