Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Trondheim (5001) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Trondheim (5001) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109719 Forseth Nasjonal betydning Grus
109707 Brøttem Lokal betydning Grus
109713 Brøttemsmoan Lokal betydning Grus
108575 Ekle Lokal betydning Grus
109699 Furuhaugen Lokal betydning Grus
108579 Gisvålhaugen Lokal betydning Grus
109697 Stian Lokal betydning Grus
108583 Torgård Lokal betydning Grus
108571 Jervan Liten betydning Grus
108577 Kvammen Liten betydning Grus
109703 Lappen Liten betydning Grus
109705 Lettingvollen Liten betydning Grus
109711 Løkkaunet Liten betydning Grus
109701 Moen Liten betydning Grus
109693 Nordseth Liten betydning Grus
108573 Sagelva Liten betydning Grus
109695 Tanem Liten betydning Grus
108581 Tiller kirke Liten betydning Grus
169885 Tiller sør Liten betydning Grus
108587 Udduvoll bru Liten betydning Grus
169892 Aunet Ikke vurdert Grus
108585 Heimdal Ikke vurdert Grus
108589 Kuøra Ikke vurdert Grus
109715 Rangåmoen Ikke vurdert Grus
109709 Svebakken Ikke vurdert Grus
108591 Lia pukkverk Nasjonal betydning Pukk
108603 Skjøla steinbrudd Nasjonal betydning Pukk
108593 Vassfjell pukkverk Nasjonal betydning Pukk
199764 Forset Lokal betydning Pukk
217364 Ståggån Lokal betydning Pukk
169881 Flata Liten betydning Pukk
108597 Granåsen steinbrudd Liten betydning Pukk
108605 Simsåsen Liten betydning Pukk
108599 Tesliåsen steinbrud Liten betydning Pukk
169876 Trolla Liten betydning Pukk
108601 Vasseljemoen Liten betydning Pukk
108595 Bergheim steinbrudd Ikke vurdert Pukk
219354 Opland søndre Pukk
171033 Solemsvåtan Ikke vurdert Pukk
171037 Tomset Ikke vurdert Pukk
171035 Valsetåsen Ikke vurdert Pukk
108607 Vikåsen Pukk
109717 Svean Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

43

Antall forekomster totalt :

43

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse