Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Frøya (5014) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Frøya (5014) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
172877 Rosaberget Lokal betydning Pukk
108783 Auka Liten betydning Pukk
108779 Frøya pukkverk, Nordhammarvik Liten betydning Pukk
108781 Ladalsheia Liten betydning Pukk
108785 Skardsvågen Liten betydning Pukk
108787 Steinsvatnet Liten betydning Pukk
108789 Titran Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

7

Antall forekomster totalt :

7

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse