Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Osen (5020) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Osen (5020) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
108961 Lunmo Lokal betydning Grus
108967 Melhussæterlia Lokal betydning Grus
108965 Moan Lokal betydning Grus
108955 Skipelva Lokal betydning Grus
108951 Sørmelan Lokal betydning Grus
108963 Torsteinengbekken Lokal betydning Grus
172033 Ørin Lokal betydning Grus
108969 Brattgjer Liten betydning Grus
108959 Hovbeinan Liten betydning Grus
108957 Krommen Liten betydning Grus
108953 Mo Liten betydning Grus
108949 Nesmoen Liten betydning Grus
172031 Rokkelneset Liten betydning Grus
172155 Skipelva Liten betydning Grus
172159 Vollan Liten betydning Grus
108971 Nord-Fosen pukkverk Nasjonal betydning Pukk
142443 Langstrandheia Ikke vurdert Pukk
216401 Saunesfjellet Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

18

Antall forekomster totalt :

18

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse