Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Oppdal (5021) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Oppdal (5021) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
108991 Barstad Lokal betydning Grus
108983 Bjønnvasslia Lokal betydning Grus
109027 Dørremsetra Lokal betydning Grus
108975 Finnmoen Lokal betydning Grus
108995 Gjerdet Lokal betydning Grus
109021 Grøna Lokal betydning Grus
109005 Heggvollan Lokal betydning Grus
108987 Kåsa Lokal betydning Grus
108979 Myran Lokal betydning Grus
109003 Sessmoen Lokal betydning Grus
109025 Skarvoll Lokal betydning Grus
108999 Storløkkja Lokal betydning Grus
109045 Stororkelsjøen Lokal betydning Grus
108981 Vikåsa Lokal betydning Grus
109039 Ålmdalen Lokal betydning Grus
109015 Dalsløkkja Liten betydning Grus
109049 Dindalen Liten betydning Grus
109011 Drivstua Liten betydning Grus
109047 Festavollen Liten betydning Grus
108985 Gammelseterflaten Liten betydning Grus
109031 Gjørdøløyan Liten betydning Grus
109029 Haugen Liten betydning Grus
109033 Hornfossen Liten betydning Grus
108973 Pellhaug Liten betydning Grus
109035 Sessåkermoen Liten betydning Grus
108993 Steggelbakken Liten betydning Grus
108989 Stormyra Liten betydning Grus
109051 Stroplsjødalen Liten betydning Grus
109001 Sætran Liten betydning Grus
109023 Vardhøa Liten betydning Grus
109037 Vognillsætra Liten betydning Grus
109013 Øverdalen Liten betydning Grus
109009 Børtreet Ikke vurdert Grus
109017 Flatmoen Ikke vurdert Grus
109043 Fossætra Ikke vurdert Grus
108977 Korpbekkenget Ikke vurdert Grus
108997 Losvolløya Ikke vurdert Grus
109041 Unndalen Ikke vurdert Grus
109007 Vammermoen Ikke vurdert Grus
109019 Vognillmoen Ikke vurdert Grus
172208 Moen massetak Lokal betydning Pukk
213289 Vikamoen Pv. Lokal betydning Pukk
109057 Donalia Ikke vurdert Pukk
109053 Engan Ikke vurdert Pukk
224410 Grimsdalbekken Pukk
224586 Klevan Pukk
224404 Lauvkjellan Pukk
224401 Lønset Pukk
109055 Oppdalskifer Ikke vurdert Pukk
224407 Orkelsjø Pukk
224413 Ristjønnbekken Pukk
223291 Vollen Pukk

Antall forekomster :

52

Antall forekomster totalt :

52

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse