Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Rennebu (5022) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Rennebu (5022) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109101 Berkåkmoen Lokal betydning Grus
109111 Gisna Lokal betydning Grus
171197 Gorset Lokal betydning Grus
109071 Gunnes Lokal betydning Grus
109093 Kvernamyra Lokal betydning Grus
109085 Parris Lokal betydning Grus
171195 Stamnan Lokal betydning Grus
109095 Storbrua Lokal betydning Grus
109107 Tysksetermoen Lokal betydning Grus
109099 Bakken Liten betydning Grus
109063 Flåmoen Liten betydning Grus
109115 Gjelhaugen Liten betydning Grus
109091 Grindal Liten betydning Grus
109067 Grøtan Liten betydning Grus
109075 Herrem Liten betydning Grus
109079 Hol Liten betydning Grus
109117 Holtvegen Liten betydning Grus
109089 Hosethaug Liten betydning Grus
109073 Hårstad Liten betydning Grus
109065 Kjønnan Liten betydning Grus
109109 Krokbekken Liten betydning Grus
109081 Langvassmoen Liten betydning Grus
109069 Midtmelen Liten betydning Grus
109119 Nyseter Liten betydning Grus
109087 Ramlo Liten betydning Grus
109083 Romstad Liten betydning Grus
109113 Sjoavegen Liten betydning Grus
109105 Skjeftesegga Liten betydning Grus
171193 Solbakken Liten betydning Grus
109061 Spelabakken Liten betydning Grus
109097 Stor-Råa Liten betydning Grus
109059 Sørlia Liten betydning Grus
109077 Tverdal Liten betydning Grus
171202 Markøya Lokal betydning Pukk
109125 Skamfersæter Lokal betydning Pukk
171206 Tosetveien Lokal betydning Pukk
109121 Aunan Pukk
109123 Gisnås Pukk
221298 Kvenndalen Ikke vurdert Pukk
109103 Nåverdalen Lokal betydning Steintipp

Antall forekomster :

40

Antall forekomster totalt :

40

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse