Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Midtre Gauldal (5027) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Midtre Gauldal (5027) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109489 Aune Lokal betydning Grus
109521 Bjørkåsen Lokal betydning Grus
109481 Bones Lokal betydning Grus
109531 Flottom Lokal betydning Grus
109537 Fossumsetra Lokal betydning Grus
109473 Hostad Lokal betydning Grus
109527 Killingmoan Lokal betydning Grus
171790 Kjørkvoll Lokal betydning Grus
109457 Kolmoen Lokal betydning Grus
109561 Kvasshylla Lokal betydning Grus
109495 Mosanden Lokal betydning Grus
109455 Osheim Lokal betydning Grus
109491 Rokstad Lokal betydning Grus
109553 Rødbekken Lokal betydning Grus
109525 Sunnlisetra Lokal betydning Grus
109477 Vindsnes Lokal betydning Grus
109467 Åsheim Lokal betydning Grus
109463 Aunmoen Liten betydning Grus
109465 Aunøya Liten betydning Grus
109459 Basmoen Liten betydning Grus
109503 Bjørkan Liten betydning Grus
109493 Brannhaugen Liten betydning Grus
109547 Brekka Liten betydning Grus
109519 Egga Liten betydning Grus
109513 Einlia Liten betydning Grus
109507 Enodd Liten betydning Grus
109541 Estenstadbakken Liten betydning Grus
109569 Finntjørna Liten betydning Grus
109471 Forsetmoen Liten betydning Grus
109563 Granmoen Liten betydning Grus
109551 Gunhildsøya Liten betydning Grus
109545 Haukdalgrenda Liten betydning Grus
109529 Haukådalen Liten betydning Grus
109543 Haukås Liten betydning Grus
109505 Hestflåt Liten betydning Grus
109565 Hiåa Liten betydning Grus
109535 Hovsmoen Liten betydning Grus
109479 Kjellen Liten betydning Grus
109499 Kværnerød Liten betydning Grus
109555 Liøya Liten betydning Grus
109567 Nordenmovolden Liten betydning Grus
171809 Plassen Liten betydning Grus
109557 Prestegården Liten betydning Grus
109485 Refset vest Liten betydning Grus
109483 Refset øst Liten betydning Grus
109523 Rimset Liten betydning Grus
109487 Rognes Liten betydning Grus
109469 Sagtun Liten betydning Grus
109461 Singsås Liten betydning Grus
109559 Soknesmoen Liten betydning Grus
109509 Storbudalen Liten betydning Grus
109549 Storskarberga Liten betydning Grus
109517 Storødvoll Liten betydning Grus
109515 Sætermoen Liten betydning Grus
109511 Tovmoen Liten betydning Grus
109501 Tångådalen Liten betydning Grus
109475 Bjørga Ikke vurdert Grus
109497 Folstadgrenda Ikke vurdert Grus
109539 Langvatnet Ikke vurdert Grus
171785 Løset Ikke vurdert Grus
109533 Røesvollen Ikke vurdert Grus
216780 Aune steinbrudd Lokal betydning Pukk
109571 Follstad steinbrudd Lokal betydning Pukk
170712 Furukollen Lokal betydning Pukk
199262 Solberg steinbrudd Lokal betydning Pukk
219314 Winsnes Lokal betydning Pukk
223364 Branden steinbrudd Ikke vurdert Pukk
109573 Hindsverk Pukk
223359 Moe steinbrudd Ikke vurdert Pukk
109575 Sandsvingen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

70

Antall forekomster totalt :

70

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse