Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Melhus (5028) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Melhus (5028) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109649 Fremo Nasjonal betydning Grus
109601 Stokkan Nasjonal betydning Grus
109577 Søberg Nasjonal betydning Grus
169408 Gravråkflata Lokal betydning Grus
169402 Hagen Lokal betydning Grus
109591 Holem Lokal betydning Grus
109595 Kregnes Lokal betydning Grus
109609 Nordtømme Lokal betydning Grus
109615 Bredeli Liten betydning Grus
109617 Esphaug Liten betydning Grus
109599 Hermanstad Liten betydning Grus
109633 Høgsteinen Liten betydning Grus
109635 Håen Liten betydning Grus
109605 Korsvegen Liten betydning Grus
109643 Kvernmoen Liten betydning Grus
109629 Lyngen Liten betydning Grus
109639 Nordflå Liten betydning Grus
109597 Rofstad Liten betydning Grus
109589 Romol Liten betydning Grus
109611 Sandholdt Liten betydning Grus
109593 Sjetnan Liten betydning Grus
109647 Skjeringstad Liten betydning Grus
109645 Skjeringstadlykja Liten betydning Grus
109631 Østlyngen Liten betydning Grus
109607 Eidsgrenda Ikke vurdert Grus
170048 Gaula Ikke vurdert Grus
109587 Gimsan Ikke vurdert Grus
109603 Gresjmoen Ikke vurdert Grus
109619 Gåsbakken Ikke vurdert Grus
109613 Hovin Ikke vurdert Grus
169437 Kuba Ikke vurdert Grus
109621 Sandbakken Ikke vurdert Grus
109623 Såttån Ikke vurdert Grus
169488 Gåsbakken Lokal betydning Pukk
194217 Meraftasåsen Lokal betydning Pukk
190820 Skjerdingstad Lokal betydning Pukk
169494 Øysand pukkverk Liten betydning Pukk
109679 Moan Ikke vurdert Pukk
217953 Rødde Pukk
109677 Sørtømme Ikke vurdert Pukk
109675 Udduvollen Ikke vurdert Pukk
169498 Våttåsen Ikke vurdert Pukk
109637 Skilbreia Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

43

Antall forekomster totalt :

43

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse