Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Skaun (5029) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Skaun (5029) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109689 Marikollen Liten betydning Grus
109687 Syrstadsetra Liten betydning Grus
109691 Vektamyra Liten betydning Grus
109685 Vennasetra Liten betydning Grus
109683 Skaun Ikke vurdert Grus
218699 Hegglia Lokal betydning Pukk
222123 Steindalen steinbrudd Pukk

Antall forekomster :

7

Antall forekomster totalt :

7

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse