Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Malvik (5031) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Malvik (5031) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109725 Skaugbekken Liten betydning Grus
109721 Vollan Liten betydning Grus
109723 Storfossen Ikke vurdert Grus
109727 Vasselja Ikke vurdert Grus
109745 Brannlia Lokal betydning Pukk
190834 Muruvika Lokal betydning Pukk
109741 Auneåsen Liten betydning Pukk
109737 Brannåsen Liten betydning Pukk
109747 Follahaugen Liten betydning Pukk
109729 Lium pukkverk Liten betydning Pukk
109735 Merkespynten Liten betydning Pukk
109739 Storfossen Liten betydning Pukk
109731 Aune Pukk
109743 Verket Pukk

Antall forekomster :

14

Antall forekomster totalt :

14

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse