Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Selbu (5032) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Selbu (5032) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
109777 Berge Lokal betydning Grus
109755 Flakne Lokal betydning Grus
109749 Flora Lokal betydning Grus
109791 Lillevollen Lokal betydning Grus
109781 Mosletta Lokal betydning Grus
109787 Renåøyan Lokal betydning Grus
109761 Rollset Lokal betydning Grus
109789 Avlsgård Liten betydning Grus
109767 Dersto Liten betydning Grus
109753 Drivvoll Liten betydning Grus
109773 Evja Liten betydning Grus
109807 Fagermoa Liten betydning Grus
109799 Fongåa Liten betydning Grus
109751 Fredmoen Liten betydning Grus
109793 Granby Liten betydning Grus
171805 Heggsetfoss Kraftstasjon Liten betydning Grus
109769 Hyttbakken Liten betydning Grus
109771 Kallar Liten betydning Grus
109783 Kalstad Liten betydning Grus
109797 Kalvåa Liten betydning Grus
109785 Kolset Liten betydning Grus
109779 Kvello Liten betydning Grus
170603 Lille Kvernfjellvatn Liten betydning Grus
170600 Naustsjøen Liten betydning Grus
109801 Ramåa Liten betydning Grus
109759 Rollsetbakken Liten betydning Grus
109763 Rønsberg Liten betydning Grus
109775 Røssetmoen Liten betydning Grus
109757 Rågflata Liten betydning Grus
109765 Stokkan Liten betydning Grus
170606 Store Rønsbergvollen Liten betydning Grus
109805 Stormoen Liten betydning Grus
109795 Stors Liten betydning Grus
109803 Svenskmoen Liten betydning Grus
204108 Halstensåsen Lokal betydning Pukk
222771 Julskaret Lokal betydning Pukk
203590 Uglan Lokal betydning Pukk
171747 Bromoen Liten betydning Pukk
109809 Garberg Liten betydning Pukk
171744 Sjursøya Liten betydning Pukk
219308 Grøtem Pukk

Antall forekomster :

41

Antall forekomster totalt :

41

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse