Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Stjørdal (5035) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Stjørdal (5035) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
041712 Hegra Regional betydning Grus
041722 Hosetmoen Lokal betydning Grus
041708 Høgås Lokal betydning Grus
154902 Øverkil Lokal betydning Grus
154920 Buan Liten betydning Grus
041718 Elvran Liten betydning Grus
041726 Fløan Liten betydning Grus
041738 Flåbekken Liten betydning Grus
041724 Fossan Liten betydning Grus
041744 Fosstun Liten betydning Grus
041716 Frigård Liten betydning Grus
041746 Gråvassmoen Liten betydning Grus
154924 Hastad Liten betydning Grus
041710 Hofstad Liten betydning Grus
041732 Hyllmoen Liten betydning Grus
041700 Høgmoen Liten betydning Grus
154917 Ingstad Liten betydning Grus
041730 Kongshaugan Liten betydning Grus
041728 Kvål Liten betydning Grus
041704 Langfredagsnes Liten betydning Grus
154884 Leirfald Liten betydning Grus
154922 Meådal Liten betydning Grus
041714 Reppe Liten betydning Grus
041720 Setnan Liten betydning Grus
041742 Styggedalsbekken Liten betydning Grus
041748 Sunndal Liten betydning Grus
154914 Sørkilmoen Liten betydning Grus
041702 Sør-Kringen Liten betydning Grus
154890 Trøan Liten betydning Grus
041734 Tylda Liten betydning Grus
041706 Tømmerås Liten betydning Grus
041736 Ydstines Liten betydning Grus
041740 Ådalen Liten betydning Grus
041756 Fossberga Regional betydning Pukk
041750 Bergskleiva Lokal betydning Pukk
041754 Knottbakkan Lokal betydning Pukk
164393 Lauvåsen Lokal betydning Pukk
154940 Forra Liten betydning Pukk
154937 Frigård Liten betydning Pukk
193222 Fuldseth Liten betydning Pukk
164295 Furuberget Liten betydning Pukk
154934 Kyllo Liten betydning Pukk
154930 Sorte Liten betydning Pukk
164285 Øfsti Liten betydning Pukk
200474 Hamran Pukk
224265 Hembre Masseuttak Pukk
041752 Kleivvollen Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

47

Antall forekomster totalt :

47

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse