Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Verdal (5038) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Verdal (5038) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
041846 Bjørnmælen Lokal betydning Grus
041928 Bollgarden Lokal betydning Grus
041856 Breding Lokal betydning Grus
041854 Kvelstad Lokal betydning Grus
041884 Melby Lokal betydning Grus
041892 Otmoen Lokal betydning Grus
041894 Sandvika Lokal betydning Grus
041858 Volen Lokal betydning Grus
041870 Aspås Liten betydning Grus
041934 Badstubekken Liten betydning Grus
041940 Borga Liten betydning Grus
041914 Dalamarka Liten betydning Grus
041876 Dillan Liten betydning Grus
041862 Eklo Liten betydning Grus
041908 Fjellstad Liten betydning Grus
041880 Forset Liten betydning Grus
041942 Gudding Liten betydning Grus
041872 Hallemsvollen Liten betydning Grus
041888 Hellmoen Liten betydning Grus
041902 Hjellan Liten betydning Grus
041906 Kavvelbrumyran Liten betydning Grus
041912 Kleppen Liten betydning Grus
041844 Kulsli Liten betydning Grus
041882 Kvello Liten betydning Grus
041874 Leksdalsryggen Liten betydning Grus
041866 Lund Liten betydning Grus
041916 Lundselva Liten betydning Grus
041864 Moan Liten betydning Grus
041878 Molden Liten betydning Grus
041840 Mælen Liten betydning Grus
041898 Nonset Liten betydning Grus
041932 Ramsåsvollen Liten betydning Grus
041936 Rotmoen Liten betydning Grus
154721 Sesselvollen Liten betydning Grus
041930 Skallberget Liten betydning Grus
041842 Skansmo Liten betydning Grus
041890 Skjækermoen Liten betydning Grus
154675 Skogli Liten betydning Grus
041852 Slapgården Liten betydning Grus
041910 Snekkermoen Liten betydning Grus
041918 Steine Liten betydning Grus
041886 Storbakken Liten betydning Grus
041924 Stormoen Liten betydning Grus
041848 Storstad Liten betydning Grus
154711 Stortjønna Liten betydning Grus
041922 Sul Liten betydning Grus
041868 Sætran Liten betydning Grus
041900 Sørlian Liten betydning Grus
154725 Sørmoen Liten betydning Grus
041926 Tromsdalen Liten betydning Grus
041938 Tronesvollen Liten betydning Grus
154719 Tronsmoen Liten betydning Grus
041860 Uglen Liten betydning Grus
041896 Vinne Liten betydning Grus
154695 Vuku Liten betydning Grus
041920 Ådalsvollen Liten betydning Grus
041904 Åkermoen Liten betydning Grus
041850 Årstad Liten betydning Grus
217921 Urvold Ikke vurdert Grus
154792 Balhald Lokal betydning Pukk
041944 Hello Lokal betydning Pukk
154668 Høilo Lokal betydning Pukk
204382 Klinga Lokal betydning Pukk
206740 Leirfaldlia Lokal betydning Pukk
220343 Melby Lokal betydning Pukk
219547 Sandslia Lokal betydning Pukk
206725 Bjartholmen I Liten betydning Pukk
206727 Bjartholmen II Liten betydning Pukk
206719 Bråttåenget Liten betydning Pukk
206744 Grindberg Liten betydning Pukk
206723 Overnesset Liten betydning Pukk
154656 Steine Liten betydning Pukk
206736 Stubskin Liten betydning Pukk
041946 Tromsdalen Liten betydning Pukk
224398 Skogset Pukk
224396 Stabbfossen Pukk
041948 Sulbrannan Ikke vurdert Pukk
224393 Sulbrufossen Pukk
224390 Trettarholman Pukk

Antall forekomster :

79

Antall forekomster totalt :

79

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse