Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Snåsa (5041) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Snåsa (5041) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
042090 Belbu Lokal betydning Grus
042110 Krossgard Lokal betydning Grus
153522 Store Ismenningen Lokal betydning Grus
042094 Ålmo Lokal betydning Grus
153518 Bergsmo Liten betydning Grus
042132 Bjørkvasselva Liten betydning Grus
042106 Bruvoll Liten betydning Grus
042072 Brønstadsetra Liten betydning Grus
042128 Bøgsetseteren Liten betydning Grus
153695 Ekornlundan Liten betydning Grus
153495 Ellenlia Liten betydning Grus
153698 Finnvollan Liten betydning Grus
153687 Gaasajavrie Liten betydning Grus
152532 Gamsætra Liten betydning Grus
153689 Gaundal Liten betydning Grus
042080 Gifstad Liten betydning Grus
042088 Grana Liten betydning Grus
153503 Gressåmoen Liten betydning Grus
153505 Grisbakktjørna Liten betydning Grus
153526 Grønningen nord Liten betydning Grus
153529 Grønningen sør Liten betydning Grus
042092 Haugan Liten betydning Grus
042114 Heiås Liten betydning Grus
152534 Hevdesåsen Liten betydning Grus
153535 Holderen Liten betydning Grus
153532 Holdesmoen-Skjelbreid Liten betydning Grus
042120 Kittelfossen Liten betydning Grus
042078 Kjenstad Liten betydning Grus
042126 Kleiva Liten betydning Grus
042082 Kleivmo Liten betydning Grus
042130 Kornmoen Liten betydning Grus
042108 Krossvoll Liten betydning Grus
042102 Landsem Liten betydning Grus
153680 Langvatnet Liten betydning Grus
042122 Lauvberget Liten betydning Grus
153538 Linvika Liten betydning Grus
042118 Lønseteren Liten betydning Grus
042084 Mediås Liten betydning Grus
042104 Myrset 1 Liten betydning Grus
153514 Myrset 2 Liten betydning Grus
153509 Myrseteren Liten betydning Grus
042116 Mælasetran Liten betydning Grus
153684 Narrajaevrie nord Liten betydning Grus
152544 Olderness Liten betydning Grus
042098 Omli Liten betydning Grus
153491 Prestsetra Liten betydning Grus
153499 Reinsjøen Liten betydning Grus
152539 Roktsjøen Liten betydning Grus
042074 Rossnesseteren Liten betydning Grus
042112 Semsetra Liten betydning Grus
153541 Store Livsjøen Liten betydning Grus
042076 Storfurumoen Liten betydning Grus
042070 Storhaugen Liten betydning Grus
153692 Stormoen Liten betydning Grus
042124 Styggdalen Liten betydning Grus
153544 Sætertjørna Liten betydning Grus
042096 Vikelsmo Liten betydning Grus
042086 Våg Liten betydning Grus
042100 Ålmosetra Liten betydning Grus
153703 Kjendstad Lokal betydning Pukk
042138 Strindmoen Lokal betydning Pukk
213508 Bumyran Liten betydning Pukk
042136 Jørstad Ikke vurdert Pukk
042134 Moasetra Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

64

Antall forekomster totalt :

64

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse