Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Flatanger (5049) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Flatanger (5049) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
042554 Hårnesmoen Lokal betydning Grus
042564 Aunet Liten betydning Grus
152618 Beingardselva Liten betydning Grus
042574 Beingårdsmyra Liten betydning Grus
042578 Bårdvika Liten betydning Grus
042572 Dansarhaugen Liten betydning Grus
152621 Djupvatna Liten betydning Grus
042562 Fløaodden Liten betydning Grus
042570 Holtrabben Liten betydning Grus
042582 Innvorda Liten betydning Grus
042584 Jutuln Liten betydning Grus
152616 Jøssund Liten betydning Grus
042556 Kilan Liten betydning Grus
042588 Klubbsteinen Liten betydning Grus
042558 Lauvsnes Liten betydning Grus
042576 Nonshaugen Liten betydning Grus
042566 Oppland Liten betydning Grus
042586 Røythaugfjellet Liten betydning Grus
042580 Sittermoen Liten betydning Grus
042568 Stormyra Liten betydning Grus
042560 Trollhaugen Liten betydning Grus
042590 Flatanger pukkverk Lokal betydning Pukk
211507 Bjønnhaugen Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

23

Antall forekomster totalt :

23

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse