Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Leka (5052) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Leka (5052) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
152859 Kalvdalen Lokal betydning Grus
042646 Rauberget Liten betydning Grus
042648 Skråmoen Liten betydning Grus
042644 Solsem Liten betydning Grus
042650 Sørgutvikvatnet Liten betydning Grus
216934 Brodd Lokal betydning Pukk
042652 Leka Lokal betydning Pukk
224375 Ravelbakkan Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse