Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Hitra (5056) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Hitra (5056) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
172465 Hemnskjell Lokal betydning Grus
108731 Valslag vestre Lokal betydning Grus
108733 Vasslag østre Lokal betydning Grus
108747 Fuggelåsen Liten betydning Grus
108743 Hatland Liten betydning Grus
108737 Melkvollen Liten betydning Grus
108735 Storbanken Liten betydning Grus
108745 Terningmoen Liten betydning Grus
108777 Korskamman Regional betydning Pukk
212994 Eidsmo Lokal betydning Pukk
215915 Eidsvatnet Lokal betydning Pukk
108775 Jøstenøya Lokal betydning Pukk
108751 Neverlivatnet Lokal betydning Pukk
108749 Fillan pukkverk Liten betydning Pukk
108755 Hærnes Liten betydning Pukk
108753 Kjørstadvågen Liten betydning Pukk
172899 Laksåvika Liten betydning Pukk
172909 Laugen Liten betydning Pukk
108757 Nonshaugen Liten betydning Pukk
173171 Storvatnet Liten betydning Pukk
108767 Ansnes Pukk
108771 Fleinskallen Pukk
108741 Hemnskjel Pukk
108773 Kalvøya Pukk
108761 Kuholmen Pukk
108759 Kuholmen Pukk
108763 Slåttavik Pukk
108765 Storvarden Pukk
108769 Sæterelva Pukk
172912 Vågen Lokal betydning Steintipp

Antall forekomster :

30

Antall forekomster totalt :

30

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse