Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Trøndelag Velg et annet fylke
Kommune: Ørland (5057) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Ørland (5057) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
108865 Gjølga Liten betydning Grus
108791 Ottersbo pukkverk Nasjonal betydning Pukk
156249 Bjugn pukkverk Regional betydning Pukk
172199 Klakken Lokal betydning Pukk
108869 Brattlia steinbrudd Liten betydning Pukk
108871 Grandalen steinbrudd Liten betydning Pukk
128522 Hammardalen steinbrudd Liten betydning Pukk
108793 Lerbern pukkverk Liten betydning Pukk
108867 Mebostad steinbrudd Liten betydning Pukk

Antall forekomster :

9

Antall forekomster totalt :

9

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse