Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Vadsø (5405) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Vadsø (5405) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
032563 Fossenakken Lokal betydning Grus
032577 Paddeby Lokal betydning Grus
032581 Thomaselv vest Lokal betydning Grus
032573 Aldonneset Liten betydning Grus
032579 Andersby Liten betydning Grus
032565 Biggajavri Liten betydning Grus
032617 Bikkojåki Liten betydning Grus
032621 Dievajærvi Liten betydning Grus
032623 Falkgården Liten betydning Grus
032571 Flintelv Liten betydning Grus
032591 Gammerabben Liten betydning Grus
032597 Gunnesajjåkka Liten betydning Grus
032595 Høyelva nord Liten betydning Grus
032593 Høyelva sør Liten betydning Grus
032601 Høyvikhaugen Liten betydning Grus
032587 Indre Aksla Liten betydning Grus
032629 Jakobselva nord Liten betydning Grus
032627 Jakobselva sør Liten betydning Grus
032631 Jakobselvkroken Liten betydning Grus
205125 Kariel Liten betydning Grus
032625 Keita Liten betydning Grus
032615 Komagneset Liten betydning Grus
032605 Krampenes Liten betydning Grus
032603 Lilleelv Liten betydning Grus
032611 Nyhavn Liten betydning Grus
032567 Reinelvdalen Liten betydning Grus
032589 Sabelhaugen vest Liten betydning Grus
032607 Sandbukta Liten betydning Grus
032585 Sanddalen Liten betydning Grus
032575 Silstadhaugen Liten betydning Grus
032613 Skallelv Liten betydning Grus
032609 Skallnes sør Liten betydning Grus
032557 Skittenelv Liten betydning Grus
032559 Skittenelvbakken Liten betydning Grus
032569 Skjøthaugen Liten betydning Grus
032561 Storbakken Liten betydning Grus
032633 Svanevatna Liten betydning Grus
032583 Thomaselv øst Liten betydning Grus
032599 Tomaselvdalen vest Liten betydning Grus
032619 Tverrelva Liten betydning Grus
032635 Skallneset Lokal betydning Pukk
032639 Kiby Ikke vurdert Pukk
032637 Krampenes Ikke vurdert Pukk
222389 Skallneset 2 Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

44

Antall forekomster totalt :

44

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse