Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Tjeldsund (5412) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Tjeldsund (5412) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
084036 Daleelva Fiskfjord Lokal betydning Grus
166992 Elvebakken - Agnes Lokal betydning Grus
092101 Renså Lokal betydning Grus
092109 Sletta Lokal betydning Grus
084034 Storvold Fiskfjord Lokal betydning Grus
084022 Breivikbotn Liten betydning Grus
092113 Liten betydning Grus
092105 Grovfjord Liten betydning Grus
084030 Hårvik Liten betydning Grus
084032 Kongsvik Liten betydning Grus
092111 Lavangen Liten betydning Grus
092103 Rensåelva Liten betydning Grus
084020 Russvika Liten betydning Grus
092107 Saltvatnet Liten betydning Grus
084026 Sand Liten betydning Grus
084024 Spannbogen Liten betydning Grus
084028 Straumsneset Liten betydning Grus
084038 Ramsund 1 Lokal betydning Pukk
092115 Grovfjord Liten betydning Pukk
084040 Ramsund 2 Liten betydning Pukk
084042 Vedjehaugen Liten betydning Pukk
092117 Kvitnes Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

22

Antall forekomster totalt :

22

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse