Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Salangen (5417) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Salangen (5417) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
092251 Røyrbakken Lokal betydning Grus
092245 Sjøvegan Lokal betydning Grus
092247 Øvre Salangen Lokal betydning Grus
092243 Håkavika Liten betydning Grus
092249 Løksebotn Liten betydning Grus
163287 Sagelva Liten betydning Grus
092255 Nervatnet Ikke vurdert Pukk
092253 Strokkenes Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

8

Antall forekomster totalt :

8

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse