Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Sørreisa (5419) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Sørreisa (5419) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
163457 Bakken Lokal betydning Grus
164028 Fossmoen Lokal betydning Grus
092423 Gardmoen Lokal betydning Grus
092427 Nermoen Lokal betydning Grus
092415 Nygård Lokal betydning Grus
092425 Øvermoen Lokal betydning Grus
092419 Åsland Lokal betydning Grus
092431 Holtet Liten betydning Grus
092417 Skøelvdalen Liten betydning Grus
092429 Stormoen Liten betydning Grus
092421 Sørreisa idretsanlegg Liten betydning Grus
160562 Sørreisa Pukkverk Lokal betydning Pukk
092433 Trolldalsodden Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

13

Antall forekomster totalt :

13

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse