Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Dyrøy (5420) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Dyrøy (5420) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
092437 Blindfinnmoan Lokal betydning Grus
092435 Evertmoen Lokal betydning Grus
092447 Furstrand Lokal betydning Grus
092439 Bjørkebakken Liten betydning Grus
092449 Brøstad Liten betydning Grus
092443 Hundstrand Liten betydning Grus
092441 Pålsfjorden Liten betydning Grus
092445 Sæter Liten betydning Grus
171250 Tømmermoen Ikke vurdert Grus
219289 Evertmoen Lokal betydning Pukk
164069 Finnland Liten betydning Pukk
092451 Dyrøy pukkverk Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

12

Antall forekomster totalt :

12

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse