Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Lyngen (5424) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Lyngen (5424) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
092649 Blokkøyra Lokal betydning Grus
092647 Botnelva Lokal betydning Grus
092635 Fastdalen Lokal betydning Grus
092655 Hamnnes Lokal betydning Grus
092631 Kvalvikelva Lokal betydning Grus
167032 Kvalvikneset Lokal betydning Grus
092651 Rørneset Lokal betydning Grus
092657 Sandneset Lokal betydning Grus
092641 Storura Lokal betydning Grus
092645 Botnkrysset Liten betydning Grus
092627 Furuflaten Liten betydning Grus
092637 Koppangen Liten betydning Grus
092633 Lyngseidet Liten betydning Grus
092629 Polleidet Liten betydning Grus
092639 Strupen Liten betydning Grus
092643 Tyttebærvika Liten betydning Grus
092653 Veidalselva Liten betydning Grus
092659 Ytre Gamvik Liten betydning Grus
167070 Strupen, i sjøen Ikke vurdert Grus
092667 Tyttebærvika Regional betydning Pukk
169999 Eidebakken Liten betydning Pukk
170002 Koppmolneset Ikke vurdert Pukk
092663 Lyngmo Ikke vurdert Pukk
092661 Mo Ikke vurdert Pukk
092665 Ytre Bakkeby Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

25

Antall forekomster totalt :

25

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse