Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Storfjord (5425) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Storfjord (5425) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
092699 Skibotn vest Regional betydning Grus
168339 Bajit Gearrajokka Lokal betydning Grus
092707 Fjelldal Lokal betydning Grus
092751 Garde`bårluobbal Lokal betydning Grus
092733 Kitdalen Lokal betydning Grus
092673 Kjerkenes Lokal betydning Grus
092691 Myrslett Lokal betydning Grus
092701 Nedrevatn Lokal betydning Grus
092711 Nyli øst Lokal betydning Grus
092727 Nymo Lokal betydning Grus
092671 Oteren Lokal betydning Grus
092731 Parasmoen Lokal betydning Grus
092741 Silobakken Lokal betydning Grus
092687 Steindalen Lokal betydning Grus
092703 Brennfjell Liten betydning Grus
092745 Dalmunningen Liten betydning Grus
092677 Dalo bru Liten betydning Grus
092749 Didnujåkka Liten betydning Grus
092689 Døbukta Liten betydning Grus
092723 Eggen Liten betydning Grus
092685 Elnes Liten betydning Grus
092717 Fredheim Liten betydning Grus
092753 Galgujavri Liten betydning Grus
168342 Gjerdeskreda Liten betydning Grus
092743 Gustavslåtta Liten betydning Grus
092747 Helligskogen Liten betydning Grus
092679 Indre Berg Liten betydning Grus
092721 Innseth Liten betydning Grus
092735 Lauvset Liten betydning Grus
092737 Midterdalen Liten betydning Grus
092739 Norddalen Liten betydning Grus
092709 Nyli vest Liten betydning Grus
092713 Sagfossen Liten betydning Grus
092683 Sandørneset Liten betydning Grus
092719 Signalnes Liten betydning Grus
092693 Skibotn Liten betydning Grus
092697 Skibotn nord Liten betydning Grus
092705 Skibotndalen Liten betydning Grus
092695 Skibotndeltaet Liten betydning Grus
092715 Skogli Liten betydning Grus
092675 Stornes Liten betydning Grus
092681 Stubbeng Liten betydning Grus
092729 Sætermoen Liten betydning Grus
160261 Tindstad Liten betydning Grus
092669 Tverrdalen Liten betydning Grus
092725 Vassdal Liten betydning Grus
167074 Elnes, i sjøen Ikke vurdert Grus
167036 Revet og Elnes Ikke vurdert Grus
167076 Skibotn, i sjøen Ikke vurdert Grus
167155 Storeng Ikke vurdert Grus
167072 Storfjord, i sjøen Ikke vurdert Grus
092755 Furuli Liten betydning Pukk
168350 Kjerknes Liten betydning Pukk
168347 Nyli Liten betydning Pukk
168345 Brennfjell Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

55

Antall forekomster totalt :

55

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse