Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Kåfjord (5426) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Kåfjord (5426) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
092759 Holmen vest Lokal betydning Grus
092757 Holmen øst Lokal betydning Grus
168532 Mortenstealli Lokal betydning Grus
092777 Nomedalen Lokal betydning Grus
092779 Nordmannvik indre Lokal betydning Grus
092781 Spåkenes Lokal betydning Grus
092769 Vatnet Lokal betydning Grus
092765 Abmelassæter Liten betydning Grus
092767 Guolasjav`ri vest Liten betydning Grus
168367 Guolasjav`ri øst Liten betydning Grus
092761 Lauli-ankerlia Liten betydning Grus
092771 Skardalen Liten betydning Grus
092773 Trollvik Liten betydning Grus
092763 Vallas Liten betydning Grus
167157 Birtavarre Ikke vurdert Grus
167034 Isfjellgrunna Ikke vurdert Grus
092775 Langnes Ikke vurdert Grus
167066 Nomedalen, i sjøen Ikke vurdert Grus
167042 Trollevik 1 Ikke vurdert Grus
167064 Trollevik 2 Ikke vurdert Grus
092783 Abmelassæter Lokal betydning Pukk
168298 Kåfjordbergan Ikke vurdert Pukk

Antall forekomster :

22

Antall forekomster totalt :

22

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse