Gjøre oppslag i Grus-, Pukk- og
Steintippdatabasene

Fylke : Troms og Finnmark Velg et annet fylke
Kommune: Kvænangen (5429) Velg en annen kommune


Alle forekomstene i Kvænangen (5429) kommune

Objekt Navn Råstoffbetydning* Ressurstype
092991 Alteidet Lokal betydning Grus
093009 Badderen Lokal betydning Grus
092995 Burfjord Lokal betydning Grus
092989 Jøkelfjord Lokal betydning Grus
093015 Kjækan Lokal betydning Grus
093023 Kvænangsbotn Lokal betydning Grus
092997 Kåsen Gård Lokal betydning Grus
093025 Nordbotn Lokal betydning Grus
093007 Nordstraumen Lokal betydning Grus
093051 Reinfjord Lokal betydning Grus
093053 Reinfjordbotn Lokal betydning Grus
093013 Rydheim Lokal betydning Grus
092993 Skogeng Lokal betydning Grus
093057 Storvatnet Lokal betydning Grus
093005 Sørstraumen Lokal betydning Grus
093027 Abbujåkka 2 Liten betydning Grus
093001 Burfjordalen 2 Liten betydning Grus
092999 Burfjorddalen 1 Liten betydning Grus
093017 Lillestraumen Liten betydning Grus
093011 Navit Liten betydning Grus
093055 Reinfjorddalen Liten betydning Grus
093003 Steines Liten betydning Grus
170187 Varneset Liten betydning Grus
093019 Øvermo Liten betydning Grus
093033 Abbujavri 1 Ikke vurdert Grus
093035 Abbujavri 2 Ikke vurdert Grus
093021 Abbujåkka 1 Ikke vurdert Grus
093045 Flintvatna Ikke vurdert Grus
093049 Guolbban Ikke vurdert Grus
167168 Isfjorden Ikke vurdert Grus
167163 Kvænangsbotn Ikke vurdert Grus
093041 Kvænangselva Ikke vurdert Grus
093031 Lassajavri Ikke vurdert Grus
170191 Las`sajav`ri 1 Ikke vurdert Grus
167040 Litlestraumen, i sjøen Ikke vurdert Grus
167161 Navit, i sjøen Ikke vurdert Grus
093047 Navitelva Ikke vurdert Grus
093037 Njuolgujåkka Ikke vurdert Grus
093039 Njuolgurassa Ikke vurdert Grus
093043 Sarvesskaidi Ikke vurdert Grus
093029 Ålmaijåkka Ikke vurdert Grus
170017 Jøkelfjord pukk Regional betydning Pukk
170009 Kjøllefjordnes Liten betydning Pukk
093059 Tverrelva-Kaasen Liten betydning Pukk
170014 Oaivusvarri Ikke vurdert Pukk
170196 Cårruvuobmi Ikke vurdert Steintipp
170194 Las`sajav`ri 2 Ikke vurdert Steintipp

Antall forekomster :

47

Antall forekomster totalt :

47

*Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.


Denne utskriften ble generert 02.12.2021
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse